خانه » دانلود آهنگ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم روح الله کرمی

دانلود آهنگ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم روح الله کرمی

دانلود آهنگ جدید بغض سنگین – روح الله کرمی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ بغض سنگین با صدای روح الله کرمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Boghze Sangin – Roohollah Karami With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم 𝅘𝅥
♫درﮔﻴﺮ آﺷﻮب و اﻓﺴﺮدﮔﻴﻪ ﺣﺎدم ♫
𝅘𝅥ﺑﺎورو ﺗﻮام ﻏﺮورم ﺑﻨﻤﻪ ژﻳﺮ ﭘﺎ 𝅘𝅥
♪ﻧﻮای رﻓﻴﻘﻴﻠﺪ ﺑﻴﻮﺷﻢ ﻛﻪ ﺧﺎک ﭘﺎدم ♪
𝅘𝅥𝅯ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮر ﺧﻴﻮن ﺷﻬﻴﺪ و ﺑﺎن ﻣﻴﻨﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﭘﺮ ﻧﺎو ﻣﻐﺰم ﻳﻪ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ ♫
𝅘𝅥ﻫﺮﺷﻮ وﮔﺮد ﺧﻮم ﺟﻨﮕﻢ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﻴﻨﻪ 𝅘𝅥
♫و ﻧﺒﻮدت ﺟﻮر ﻛﻮر دم و ﻛﻤﻴﻨﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم 𝅘𝅥
♫ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم ♫
𝅘𝅥𝅯و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻧﻘﻄﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺒﻮدﻳﻪ ﺟﺎی ﻫﻮﺳﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﮔﺸﺘﻰ ﻋﻜﺴﻴﻠﺪ و ﻧﺎو ای ﺷﺎره دس و دﺳﻪ ♫
𝅘𝅥ری ﺧﺮوج ﻧﻴﺮی ای ﻋﺸﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻔﻴﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﻪ 𝅘𝅥
♪ﺑﺎو ﻧﻬﮕﺪاری ﺑﻜﻪ و ای ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺑﻴﻜﺴﻪ ♪
𝅘𝅥𝅯اﮔﻪ ﮔﺮد ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﻠﻢ دل ﻧﺎزﻛﺖ ﺷﻜﺎﻧﻢ ﻓﻘﻄ ﺗﻮاﺳﻢ ﻛﻪ ﻧﭽﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯اﮔﺮ آﺑﺮو ﺧﻮم ﺑﺮدم ﭘﺸﺖ ﻳﮏ دس ﺧﺴﻴﺎم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻫﺮدﻓﻪ ﻧﻮاد ﮔﺮدﻳﺎم و ﺗﺮس ﻳﻪ ﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺷﻴﻮاﻧﻴﺪه دی ﭼﻪ ﻣﻦ و ﺳﺮم ﺑﺎری 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دﻳﺪه ﺳﺮم ﻛﻪ ﺑﭽﻴﻢ ﺧﻮم ﺑﺨﻢ و ﻧﺎو ﻏﺎری 𝅘𝅥𝅯
♫ﻫﺮﺷﻮ ﻛﺎرم ﺑﻴﺴﻪ ﮔﻴﺮه و زاری ♫
♪و ﺑﺎن ﺳﺮ ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﺮﻛﺶ ﺧﻴﻮﻧﻪ ♪
♫ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺮده ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻨﻪ ♫
♪ای ﺷﺎره ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﺷﺮی ﻣﻪ دﻳﻨﻪ ♪
𝅘𝅥وﮔﺮد ﻳﮏ ﮔﻴﺮه ﺑﻜﻴﻢ ﺳﻮزم ﺳﻨﮕﻴﻨﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم 𝅘𝅥𝅯
♫و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم♫

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای روح الله کرمی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.