خانه » دانلود آهنگ ترکیه ای چاره گلمز آغلاماخدان از ابراهیم ارکال

دانلود آهنگ ترکیه ای چاره گلمز آغلاماخدان از ابراهیم ارکال

دانلود آهنگ جدید چاره گلمز آغلاماخدان – ابراهیم ارکال

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ چاره گلمز آغلاماخدان با صدای ابراهیم ارکال به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Care gelmez aglamaktan – Ibrahim Erkal With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥𝅯Sen aldirma giderim buralardan 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯bir pantolon bir ceket 𝅘𝅥𝅯
♫Sen aldirma giderim ♫
𝅘𝅥uzaklarda yasadigimi farzet 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥Anan senin anan yarim 𝅘𝅥
♫Baban senin baban yarim ♫
♫Bana duser cekip gitmek ♫
𝅘𝅥𝅯Farzet dunya yalan yarim 𝅘𝅥𝅯
♫ ♫
♪Saclarindan tel kopar ver ♪
𝅘𝅥Gonul nazli birsey ister 𝅘𝅥
𝅘𝅥Beni sevdigini soyle 𝅘𝅥
♪Bu bana bir omur yeter ♪
♫Saclarindan tel kopar ver ♫
𝅘𝅥Gonul nazli birsey ister 𝅘𝅥
♪Beni sevdigini soyle ♪
𝅘𝅥Bu bana bir omur yeter 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯Care gelmez aglamaktan 𝅘𝅥𝅯
♪Ayrilir mi et tirnaktan? ♪
♫Care gelmez aglamaktan ♫
𝅘𝅥Ayrilir mi et tirnaktan 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Baska yol yok ayrilmaktan 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪Farzet sevgi yalan yarim ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥Sen aldirma giderim buralardan 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯bir pantolon bir ceket 𝅘𝅥𝅯
♪Sen aldirma giderim ♪
𝅘𝅥uzaklarda yasadigimi farzet 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯Anan senin anan yarim 𝅘𝅥𝅯
♫Baban senin baban yarim ♫
♪Bana duser cekip gitmek ♪
𝅘𝅥𝅯Farzet dunya yalan yarim 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥Saclarindan tel kopar ver 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯Gonul nazli birsey ister 𝅘𝅥𝅯
♫Beni sevdigini soyle ♫
𝅘𝅥𝅯Bu bana bir omur yeter 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Saclarindan tel kopar ver 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Gonul nazli birsey ister 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Beni sevdigini soyle 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥Bu bana bir omur yeter 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Care gelmez aglamaktan 𝅘𝅥𝅯
♫Ayrilir mi et tirnaktan? ♫
𝅘𝅥Care gelmez aglamaktan 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯Ayrilir mi et tirnaktan 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯Baska yol yok ayrilmaktan 𝅘𝅥𝅯
♪Farzet sevgi yalan yarim ♪
♫ ♫
♫بـه ﺧودت ﻧـگیـر ♫
𝅘𝅥𝅯از ایـنـجا ﻣیـرم 𝅘𝅥𝅯
♪بـا ﻳه ﺷـلوار و ﻳه ژاکت1 ♪
♫بـه ﺧودت ﻧـگیـر ♫
𝅘𝅥𝅯میـرم بـه دوردسـت ﻫـا، ﺗو ﻓـرض ﻛن ﻛه زنـده ام 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪مـادرت ﻣـادر ﺗوئه ﻋشـق ﻣـن ♪
𝅘𝅥پـدرت ﭘـدر ﺗوئه ﻋشـق ﻣـن 𝅘𝅥
𝅘𝅥وظیفه ﻣـن ﮔذاشـتن و رفـتنه 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯فـرض ﻛن2دنیـا دروغه ﻋشـق ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♫یـک ﺗار از ﻣـوهـات رو بـکن و بـده ♫
♫قلب بـه ﭼیـز ﻇریف ﻫـمـراه بـا ﻧـاز و ﻛرشـمه ♫
♫بـگو ﻛه دوسـتم داشـتی ♫
𝅘𝅥𝅯هـمیـن بـرام واسـه ﻳه ﻋمـر ﻛافـیه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥یـک ﺗار از ﻣـوهـات رو بـکن و بـده 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯قلب بـه ﭼیـز ﻇریف ﻫـمـراه بـا ﻧـاز و ﻛرشـمه 𝅘𝅥𝅯
♫بـگو ﻛه دوسـتم داشـتی ♫
♪هـمیـن بـرام واسـه ﻳه ﻋمـر ﻛافـیه ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪بـا ﮔریه ﻛردن ﭼیـزی ﺣل ﻧمیشـه3 ♪
𝅘𝅥گوشـت و ﻧـاخن ﻛه از ﻫـم ﺟدا ﻧمیشـن4 𝅘𝅥
♪بـا ﮔریه ﻛردن ﭼیـزی ﺣل ﻧمیشـه ♪
♫گوشـت و ﻧـاخن ﻛه از ﻫـم ﺟدا ﻧمیشـن ♫
♫راه دیـگه ای بـه ﻏیـر از ﺟدایـی وجود ﻧـداره ♫
𝅘𝅥𝅯فـرض ﻛن ﻋشـق دروغه ﻋشـق ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫بـه ﺧودت ﻧـگیـر ♫
♪از ایـنـجا ﻣیـرم ♪
♫بـا ﭼیـزایـی ﻛه ﺗنمه ♫
♪بـه ﺧودت ﻧـگیـر ♪
♪میـرم بـه دوردسـت ﻫـا، ﺗو ﻓـرض ﻛن ﻛه زنـده ام ♪
♪مـادرت ﻣـادر ﺗوئه ﻋشـق ﻣـن ♪
𝅘𝅥𝅯پـدرت ﭘـدر ﺗوئه ﻋشـق ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
♫وظیفه ﻣـن ﮔذاشـتن و رفـتنه ♫
♫فـرض ﻛن ﻋشـق دروغه ﻋشـق ﻣـن ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯یـک ﺗار از ﻣـوهـات رو بـکن و بـده 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥قلب بـه ﭼیـز ﻇریف ﻫـمـراه بـا ﻧـاز و ﻛرشـمه 𝅘𝅥
♫بـگو ﻛه دوسـتم داشـتی ♫
𝅘𝅥𝅯هـمیـن بـرام واسـه ﻳه ﻋمـر ﻛافـیه 𝅘𝅥𝅯
♫یـک ﺗار از ﻣـوهـات رو بـکن و بـده ♫
𝅘𝅥قلب بـه ﭼیـز ﻇریف ﻫـمـراه بـا ﻧـاز و ﻛرشـمه 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـگو ﻛه دوسـتم داشـتی 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯هـمیـن بـرام واسـه ﻳه ﻋمـر ﻛافـیه 𝅘𝅥𝅯
♫ ♫
♪گریه ﻛردن دردی رو دوا ﻧمیـکنه ♪
𝅘𝅥𝅯گوشـت و ﻧـاخن ﻛه از ﻫـم ﺟدا ﻧمیشـن 𝅘𝅥𝅯
♪بـا ﮔریه ﻛردن ﭼیـزی ﺣل ﻧمیشـه ♪
♪گوشـت و ﻧـاخن ﻛه از ﻫـم ﺟدا ﻧمیشـن ♪
𝅘𝅥بـه ﻏیـر از ﺟدایـی راه دیـگه ای وجود ﻧـداره 𝅘𝅥
𝅘𝅥فـکر ﻛن ﻋشـق دروغه ﻋشـق ﻣـن𝅘𝅥

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای ابراهیم ارکال دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.