خانه » دانلود آهنگ باز بالاس روی پاش فلامینگو از کوروش

دانلود آهنگ باز بالاس روی پاش فلامینگو از کوروش

دانلود آهنگ جدید فلامینگو – کوروش

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ فلامینگو با صدای کوروش به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Flamingo – Koorosh With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥𝅯کوری وان 𝅘𝅥𝅯
♪نبـیـنم ﺧالیه Cupـت ♪
♫یـچی ﻣیـدم ﻛنه ﻟالت ♫
♪زاخارا ﻣیـگن ﺣلالت ♪
𝅘𝅥𝅯گرفـتیـمـون زیـر ﭘـر و بـالت 𝅘𝅥𝅯
♪coinـه ﻣیـره ﺗو wallet ♪
𝅘𝅥𝅯چخسـه ﻣیـره ﺗوالت 𝅘𝅥𝅯
♪یـچی ﻧـره ﻳـادت ♪
𝅘𝅥خر ﺷـی ﻳهـو ﻣیـریـنم ﺗو ﺣالت 𝅘𝅥
♫خونه دود ﻣیشـه non s ﭼنـد g ♫
♫base زردتر از بـاب اسـفـنـجی ♫
♪بـوی ﺧوب ﻣیـده بـارش ﺗنـجی ♪
𝅘𝅥𝅯چنـد ﻛیـلو بـزار ﺷـایـد آبـش ﻛردیـم 𝅘𝅥𝅯
♫میـگه ﻛوری وان ﺗوی ﻣـارکت ﮔنـجی ♫
𝅘𝅥نـصف ﺗهـران بـاهـات subش ﻟرزیـد 𝅘𝅥
♪نـصف رپـفـا ﺷـده بـا Versـم hit ♪
♫یه آلبـومـتون ﻳه ﺷـاه بـیـتم ﻧیسـت ♫
♫ایـنـا ﻣیـدونـن ﺗو ایـن بـازی دیـوونه‌تر از ﻣـن ﻧی ♫
𝅘𝅥نمیـتونـن بـرسـن بـالا ﻛسـی ﺗو ﻃبـقه‌م ﻧی 𝅘𝅥
𝅘𝅥مـن ﻳـدونم ولی ﺷـمـا ﭼی ﭼاقالا ﻫـمه ﺷبـیه 𝅘𝅥
♪هـالیـوودم ﻣیبـیـنم ﺳـتاره‌هـا رو ﻛف زمیـن ♪
♪loc ﻣـا ﺧونه بـاز ﺗرافـیـک ﺷـد ♪
𝅘𝅥𝅯بـاز بـالاس روی ﭘـاش ﻓـلامیـنـگو 𝅘𝅥𝅯
♪میـگه alors on dance dance رو ﻛتامیـن ﺷـله ♪
𝅘𝅥𝅯alors on dance dance ﭼشـام ﭼیـن ﻛره 𝅘𝅥𝅯
♫i love it dance dance dance dance ♫
♫میـگه I love it dance dance dance dance ♫
♫خونه روی ﻫـوا ﻛف ﻫـالیـوود ♫
𝅘𝅥𝅯میـریـم روی ﻫـم ﻗر و ﻗاطی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥میشـه بـا ﺟونـورا ﻣـگه ﺣالیـمـون 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯نه ﻧه ﻧه ﻧه 𝅘𝅥𝅯
♫خودتونـو ﺟر بـدیـن ♫
♪تهـران ﻗلقشـه دسـت ﻣـا ♪
𝅘𝅥shawty بـدو ﺳـفـت بـشـیـن 𝅘𝅥
♫یـکم دیـگه بـا ﻫـم ﻣیـریـم ﺳـمـت ﻣـاه ♫
𝅘𝅥میـکنـن بـا اسـمـمـون flex 𝅘𝅥
♫؛fanـا زیـاد ﺗهـرون jealous ♫
♫beatـا ﻣیشـه بـا ﻳه ورد زود ﻃلسـم ♫
𝅘𝅥𝅯سـقف ﻣیـچرخه ﻟوسـتر ﻫـلی‌کوپـتره 𝅘𝅥𝅯
♪یهـو دیـدی ﭼشـمـون ﮔرفـت ♪
𝅘𝅥𝅯بـدون ﻛه ﻳه روز ﻣیـاد ایـنـجا بـده زود بـره 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـهش ﻣیـگم ﺳـلامـم‌و بـرسـونه بـهـت 𝅘𝅥𝅯
♫دلت ﻧـخواد ﺗضمیـنی ﻳه ﻣیـلیـون play ♫
♫نبـیـنم ﺧالیه Cupـت ♫
♫یـچی ﻣیـدم ﻛنه ﻟالت ♫
𝅘𝅥زاخارا ﻣیـگن ﺣلالت 𝅘𝅥
♫گرفـتیـمـون زیـر ﭘـر و بـالت ♫
𝅘𝅥coin ﻣیـره ﺗو wallet 𝅘𝅥
♫چویـله ﻣیـره ﺗوالت ♫
𝅘𝅥𝅯یـچی ﻧـره ﻳـادت 𝅘𝅥𝅯
♪خر ﺷـی ﻳهـو ﻣیـریـنم ﺗو ﺣالت ♪
♪بـاز بـالاس روی ﭘـاش ﻓـلامیـنـگو ♪
𝅘𝅥𝅯میـگه alors on dance dance رو ﻛتامیـن ﺷـله 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥؛alors on dance dance ﭼشـام ﭼیـن ﻛره 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯؛i love it dance dance dance dance 𝅘𝅥𝅯
♪میـگه I love it dance dance dance dance ♪
𝅘𝅥𝅯کوری وان داداشـت on fire 𝅘𝅥𝅯
♫یـچی ﺗو ﭼهـار ﺳـاعت زدیـم بـراتون ﻫـالیـوودتون بـاشـه♫

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای کوروش دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.