خانه » دانلود مداحی کربلا واسم ضروریه حسین از پویانفر

دانلود مداحی کربلا واسم ضروریه حسین از پویانفر

دانلود آهنگ جدید کربلا واسم ضروریه – محمد حسین پویانفر

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ کربلا واسم ضروریه با صدای محمد حسین پویانفر به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Karbala Vasam Zarorie – Mohammad Hossein Pooyanfar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
𝅘𝅥ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ 𝅘𝅥
♪ﺑﮕﻴﺮ از دﻟﻢ ﻳﻪ ﺳﺮاﻏﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
♫دوری و دوﺳﺘﻰ ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ واﺳﻢ ﺣﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ♫
𝅘𝅥از ﺗﻮ دورم ﺑﺎورم ﻧﻤﻴﺸﻪ و دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دوری و دوﺳﺘﻰ ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ واﺳﻢ ﺣﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و 𝅘𝅥𝅯
♫از ﺗﻮ دورم ﺑﺎورم ﻧﻤﻴﺸﻪ و دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم ♫
♫ﻛﺮﺑﻠﺎ واﺳﻢ ﺿﺮورﻳﻪ ﺣﺴﻴﻦ ارﺑﻌﻴﻦ اوﺿﺎع ﭼﺠﻮرﻳﻪ ﺣﺴﻴﻦ ♫
♫ﻛﺎر ﻣﻦ اﻣﺴﺎل ﺻﺒﻮرﻳﻪ دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم ♫
𝅘𝅥𝅯ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♫
♫ﺑﮕﻴﺮ از دﻟﻢ ﻳﻪ ﺳﺮاﻏﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♫
♪ﺟﻮوﻧﻴﻢ ﻓﺪا ﺳﺮ ﺳﺎﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
𝅘𝅥آرزوﻣﻪ راﻫﻰ ﻣﺸﺎﻳﻪ ﺷﻢ ﻛﺮﺑﻠﺎﻳﻰ ﺷﻢ ﺑﺎﻫﺎت ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﻢ 𝅘𝅥
♫ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮﺧﺖ ﺑﺎﺷﻪ آﺳﺎﻳﺸﻢ آروم ﺟﺎﻧﻢ ♫
𝅘𝅥𝅯اﻳﻦ روزا ﻋﻄﺮ اﻗﺎﻗﻰ رو ﻣﻰ ﺧﻮام ﺗﻠﺨﻰ ﭼﺎی ﻋﺮاﻗﻰ رو ﻣﻰ ﺧﻮام 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﮔﺮﻳﻪ ﺗﻮ ﺻﺤﻦ ﺳﺎﻗﻰ رو ﻣﻰ ﺧﻮام آروم ﺟﺎﻧﻢ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
𝅘𝅥𝅯ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺑﮕﻴﺮ از دﻟﻢ ﻳﻪ ﺳﺮاﻏﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
♪دوری و دوﺳﺘﻰ ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ واﺳﻢ ﺣﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ♪
♪از ﺗﻮ دورم ﺑﺎورم ﻧﻤﻴﺸﻪ و دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم ♪
𝅘𝅥دوری و دوﺳﺘﻰ ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ واﺳﻢ ﺣﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ و 𝅘𝅥
♪از ﺗﻮ دورم ﺑﺎورم ﻧﻤﻴﺸﻪ و دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم ♪
♫ﻛﺮﺑﻠﺎ واﺳﻢ ﺿﺮورﻳﻪ ﺣﺴﻴﻦ ارﺑﻌﻴﻦ اوﺿﺎع ﭼﺠﻮرﻳﻪ ﺣﺴﻴﻦ ♫
𝅘𝅥𝅯ﻛﺎر ﻣﻦ اﻣﺴﺎل ﺻﺒﻮرﻳﻪ دارم ﻣﻴﻤﻴﺮم 𝅘𝅥𝅯
♫ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♫
♪ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻤﻮ ﺗﻮ ﻋﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ♪
𝅘𝅥ﺑﮕﻴﺮ از دﻟﻢ ﻳﻪ ﺳﺮاﻏﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ ﭼﻪ ﻓﺮاﻗﻰ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯راه رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺧﺪا راه ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯راه رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺧﺪا راه ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ 𝅘𝅥𝅯
♪ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﻳ اﻳﻦ ﺟﺎده ام ♪
𝅘𝅥𝅯ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﻳ اﻳﻦ ﺟﺎده ام 𝅘𝅥𝅯
♪راه رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺧﺪا راه ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ ♪
♪راه رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺧﺪا راه ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ ♪
𝅘𝅥𝅯ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﻳ اﻳﻦ ﺟﺎده ام 𝅘𝅥𝅯

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای محمد حسین پویانفر دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.