خانه » دانلود آهنگ خیلی کردی چیتان پیتان تاک داون

دانلود آهنگ خیلی کردی چیتان پیتان تاک داون

دانلود آهنگ جدید خیلی کردی چیتان پیتان – تاک داون

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ خیلی کردی چیتان پیتان با صدای تاک داون به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Kheyli Kardi Chitan – Talk Down With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♫تو بـنـدر ﻳـک ﻟایف اسـتارمـون ﻧشـه؟ ♫
♫بـشـه آقا بـشـه ♫
♪میـگیـرم ﻳه ﭼیـن دایـمـنـد ﺳـی ﺗو، ﺳـی ﺗو ♪
♫میـگیـرم ﻳه ﺟت ﭘـرایـوت ﺳـی ﺗو، ﺳـی ﺗو ♫
♪میـکنم ﻳه دنس ﻣـایـکل ﺳـی ﺗو، ﺳـی ﺗو ♪
♫میـکشـم ﻛل ﺳـی ﺗو ♫
𝅘𝅥جونم 𝅘𝅥
𝅘𝅥تو بـاربـی بـنـدری 𝅘𝅥
♪آره آره والا ♪
𝅘𝅥پـوسـتت ﺳـیـاسـت ﻣثل داف بـمبـیـی 𝅘𝅥
♫آره آره والا ♫
♫بـالایـیـم بـا ﻣـوزیـک الری ♫
♪بـالا بـالا بـالا ♪
𝅘𝅥کنیـم ﻳـللی ﺗللی 𝅘𝅥
♫یـالا ﻳـالا ﻳـالا ♫
♪نه بـلا ﻣیـخوام ﻧه ﺟیـجی ♪
𝅘𝅥𝅯تو ﻧـامبـروان ﺧلیـجی 𝅘𝅥𝅯
♫هـم ﺟیـنـجری ﻫـم ﻫـویـجی ♫
𝅘𝅥𝅯تو ﻧـامبـر وان ﺧلیـجی 𝅘𝅥𝅯
♪بـایـد ﺗکسـت و بـدم بـه ایـجنـتو ♪
♫پـنـتو ﻛنم دوبـی رنـتو ♫
𝅘𝅥𝅯رنـجو بـیـارم واس ایـن دیـتو 𝅘𝅥𝅯
♪بـنـتو ببـرم بـی ﭘـیـمـنـتو ♪
♪تکی ﺗوی ﺟی ﺳـی ﺳـی والا ♪
♪هـیـچ ﺟا ﻧمیـری بـی ﺳـیسـی والا ♪
𝅘𝅥𝅯ددیـت انـقد ﻛش داره ﻫـیـچ وقت ﻧمیـخوری بـه ﭘـیسـی والا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯فـقط بـگو ﻛو ﻣـایـوت 𝅘𝅥𝅯
♫میـخوایـم بپـریـم ﺗو آب از رو ﻛایـوت ♫
𝅘𝅥𝅯تو ﺧودت ﭘـرچم داری ﺳـه ﺗا ﭘـرچمه ﺗو بـایـوت 𝅘𝅥𝅯
♫تو بـاربـی بـنـدری ♫
♪آره آره والا ♪
𝅘𝅥𝅯پـوسـتت ﺳـیـاسـت ﻣثل داف بـمبـیـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯آره آره والا 𝅘𝅥𝅯
♫بـالایـیـم بـا ﻣـوزیـک الری ♫
♪بـالا بـالا بـالا ♪
♪کنیـم ﻳـللی ﺗللی ♪
𝅘𝅥𝅯یـالا ﻳـالا ﻳـالا 𝅘𝅥𝅯
♫بیبـم زده ﻋکس ﺗکیش ♫
𝅘𝅥دسـت ﺟمـعیـتونـو صد ﻫـیـچ 𝅘𝅥
𝅘𝅥چه اوشـکل ﺷـده اون ژلیش 𝅘𝅥
𝅘𝅥دارم رو ﻫـمه ﭼیش ﻓـتیش 𝅘𝅥
♪بـیبـی ﺣرف ﻧـداری ﻣیـوتی ♪
𝅘𝅥𝅯بـوس بـه ﻣسئول بـیـوتیـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـگو ﺗو ﺟذاب ﻛی بـودی 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـگو رفـته بـه ﻛیـت ﻛیـوتیـت 𝅘𝅥𝅯
♫خیـلی ﻛردی ﭼیـتان ﭘـیـتان ♫
𝅘𝅥سـکسـی ﻣیـای وی آی ﭘـی بـام؟ 𝅘𝅥
♪سـک ﻣیـزنیـم ﻟیـوان ﻟیـوان ♪
♫داوای داوای دیـرام دیـرام ♫
𝅘𝅥𝅯خیـلی ﺷـدیـمهـات امسـال 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـیسـت ﻛی و زده ﻟایف اسـتار 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ریبـون اصل ﻛانـورس ﭘـام 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯میـام دنبـالت بـا وسپـام 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯خوش ﻣیـگذره ؟ بـله 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯خوش ﻣیـگذره ؟ بـله 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ایـن بـچه بـشـه بـنـدره 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯قوربـونش بـشـم ﻣـنه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـاربـی ﺳـکسـی ای ﺗو بـی ﻓـیـلتر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـابـا ﻫـمـرو ﻛشـتی ﻫـیـتلر 𝅘𝅥𝅯
♫تیـنـتت ﻣیـده ﻣـزه ﻛیـنـدر ♫
♪قبـل دوازده ﺧونه ای ﺳـیـنـدر ♪
♪سبـزه ﮔلم ﺳبـزه ﮔلم ♪
𝅘𝅥قورت ﻣیـدمـت ﻣـو ﭘـیـتنـوم 𝅘𝅥
♪خریـد بـزن ﻣـو ﭘـی ﻛنم ♪
𝅘𝅥بـنـدرو ﺳـیـت دوبـی ﻛنم 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـوبـی داری ﻣثل بـیـلی 𝅘𝅥
𝅘𝅥اوبـودانی بـرزیـلی 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـرجسـته اسـکیـنی 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـد ﻣسـتی ﻣثل ویـلی𝅘𝅥

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای تاک داون دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.