خانه » دانلود آهنگ ساحل سنگی از آیسم

دانلود آهنگ ساحل سنگی از آیسم

دانلود آهنگ جدید ساحل سنگی – آیسم

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ ساحل سنگی با صدای آیسم به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Sahele Sangi – Isam With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪نمیـخواسـتم بـگم بـهـت ولی ﻛابـوس ﻣـنی ♪
𝅘𝅥𝅯کاش ﺗوو ایـن ﻗایـق ﻫـر دومـون ﭘـارو ﻣیـزدیـم 𝅘𝅥𝅯
♫انـگار ﻣـوج بـودم و ﺧوردم ﺗوو ﺳـاحل ﺳـنـگی ♫
𝅘𝅥𝅯تووی ﻗلب ﺷـکسـتن بـد ﺟور صاحب ﺳبـکی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥هـی دیـدم از دور، بـازیـم دادی از ﻗصد 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯خاطرهـامـو ﻛشـتیش رفـت، ﻣـنـو دادی از دسـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯مـنـو دادی از دسـت، دنبـال ﻋشـق ﮔشـتم زیـاد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥کل ﺷـهـرو ﭘـیـچیـدم واسـت ولی ایـن ﻛارا ﻓـقط از ﻣـن بـر ﻣیـاد 𝅘𝅥
♫بـه ﺧودم ﻣیـگم ﻧـده بـهش ﻓـرصت و ♫
♫هـر ﭼی ﻫـم ﺳـوال ﻣیـکنم ﻫـی ﺣاشـیه ﻣیـره ♫
𝅘𝅥هـر ﭼی ﺳـاختیـم ﻓـرو ﭘـاشـیـده دیـگه 𝅘𝅥
♫رنـگ ﭘـوسـتش ﻣثل ﻛاشـی ﺳـفـیـده ♫
𝅘𝅥بـیـن ﻣـنـو ﺗو ﻛی ﻗاضیه دیـگه 𝅘𝅥
♫بـاز بـیـا بـگیـر ﺳـمـتم ♫
♪واسـه ﺗو از ﻫـمه ﻛنـدم ♪
♫نفسـام بـه ﺗنـت بـنـدن ♫
♪سـوزونـدی ﻣـنـو بـا ﻟبـخنـد ♪
𝅘𝅥𝅯لمسـی الان روی ﺗختم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯پس ﻣیـزنی ﻣـنـو از ﻗصد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯میـگردم ﻣیبـیـنم ﻧیسـتی 𝅘𝅥𝅯
♫رو ﻣیـزته ﺗیـکت بـرگشـت ♫
♪قلب ﻣـنـو بـیـا ﭘس بـده ♪
𝅘𝅥𝅯بـزار ﻫـمه ﭼی از دسـت بـره 𝅘𝅥𝅯
♪سـایـنـت sign ﺗوو ﻣـخمه ﻛنسـره Canser ♪
♪کاش ایـن رابطه بـهـت درس بـده ♪
♪رو ﺗنـت ﻣیـخوابـم ♪
𝅘𝅥گفـنم بـا ﺗو ﻣـن ﺧونمـو ﻣیسـازم 𝅘𝅥
♪الان بـدونـت ﺧودمـو ﻣیبـازم ♪
𝅘𝅥کشـا رو ببـیـن رو ﺳـرت ﻣیبـارن 𝅘𝅥
♫چی ﻣیـخوای ﻣیـارن ♫
𝅘𝅥𝅯الان ﺣال ﻣـن بـده 𝅘𝅥𝅯
♫راه ﻣیـرم ﭼشـا بـسـته روی ﻟبـه ♫
♫هـر ﭼی ﻣیـزارم انـگار واسـت ﻛمه ♫
♫فـقط ﺗوو ﻓـکر ﺗو ﺧط و زنـکس XANAX ♫
♫زنـدگی زد بـهـمـون ﺳـیـلی ♫
𝅘𝅥قول دادی ﻧـزنی راسـتشـو ﻣیـگی 𝅘𝅥
𝅘𝅥دنیـا رو ﻣـتر ﻛنیـم ﺗا ﺗهشـو بـریـم 𝅘𝅥
♫بـه ﻫـر ﭼی ﻣیـخواسـتیـم بـا ﻫـم رسـیـدیـم ♫
♪بـگو بـهـم بـرمیـگردی ♪
♫چرا ایـنـقدر بـی رحمی ♫
𝅘𝅥𝅯هـر دفـعه ﻗهـر ﻣیـکردی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـهـت ﺣال دادم بـازم رد ﻣیـکردی 𝅘𝅥𝅯
♪ولی ﺗهش ﻣیـدونم ﭘـیشـم بـر ﻣیـگردی ♪
♪نمیـخواسـتم بـگم بـهـت ولی ﻛابـوس ﻣـنی ♪
𝅘𝅥کاش ﺗوو ایـن ﻗایـق ﻫـر دومـون ﭘـارو ﻣیـزدیـم 𝅘𝅥
♫انـگار ﻣـوج بـودم و ﺧوردم ﺗوو ﺳـاحل ﺳـنـگی ♫
𝅘𝅥𝅯تووی ﻗلب ﺷـکسـتن بـد ﺟور صاحب ﺳبـکی 𝅘𝅥𝅯
♪هـی دیـدم از دور، بـازیـم دادی از ﻗصد ♪
♪خاطرهـامـو ﻛشـتیش رفـت، ﻣـنـو دادی از دسـت ♪
♫مـنـو دادی از دسـت، دنبـال ﻋشـق ﮔشـتم زیـاد ♫
♫کل ﺷـهـرو ﭘـیـچیـدم واسـت ولی ایـن ﻛارا ﻓـقط از ﻣـن بـر ﻣیـاد♫

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای آیسم دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.