تمام موزیک های اجرا شده هومن همراه با متن آهنگ و پخش آنلاین

فول آرشیو هومن با لینک مستقیم

دانلود آهنگ زمستون تنم بی جونه بی جون

دانلود آهنگ جدید زمستون – هومن

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ زمستون با صدای هومن به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Zemestoon – Hoomaan With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

 

♪فـقط ﻳه بـار دیـگه بـده بـوس و وقتی ﻛه ﺳـرمـا زد بـه ﺗنم ﺳـوزو ♪
♪دلم ﻣیـخواد ببـاره بـرفه ﺳـنـگیـن ویـدو بپـیـچی وا ﻛنم ﮔریـکوزو ♪
♪دسـتم ﺗو ﻣـوات ﻟبـم روی ﻟبـت ﭘشـت ﻫـم ﻣیـخوره ﺗنم بـه ﺗنـت ♪
𝅘𝅥هـر ﺷبـم بـا ﻫـم بـخوابـیـم بـاز ﻛمه آدم ﻫـا بـدمـون و ﻣیـخوان ﻫـمه 𝅘𝅥
♫کاش بـا ﺗو ﻣیشـد صد ﻫـزار ﺳـال ﻋمـر ﻛرد وقتمـون ﻛمه و ﻧـداریـم ﻓـرصت ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن دنیـا ﻋوضیه ﻣیشـه ﺗمـوم ﻣـا ﻣیـریـم ﻓـقط ﻣیـمـونه ﻗصمـون 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯خیـلی ﺗرسـنـاک از دسـت دادن ﺗو بـا ایـن ﻛه ﻣیـدونم ﻣیـرسـه اون روز 𝅘𝅥𝅯
♪فـکر ﻧـکنم بـعد ﻣـرگ بـاشـه ﭼیـزی اگه بـاز ﻣیشـد ببـیـنمـت ﺧوب بـود ♪
♫بـهشـتو ﺟهـنم ﻫـمه دروغ بـود بـهشـت ﻫـم ایـن ﺟا اسـت اگه ﺗو بـاشـی ♫
♫جهـنم ﻫـمیـن زنـدگی ﻣـنه اگه ﺗو بـری و ازم ﺟدا ﺷـی ♫
𝅘𝅥𝅯تو ﺳـخت ﺗریـن روزهـا ﺧدایـی ﻧبـود ﺧودمـون ﻏم ﻫـمـدیـگه رو ﺧوردیـم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯آدم ﻫـا بـی ارزش ﺗر از ایـن ﺣرفـان ﺗوی ایـن دنیـای بـه ایـن بـزرگی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥زمسـتون ﺗنم بـی ﺟون بـی ﺟون 𝅘𝅥
♫مـن ایـنـجا ﻳـخ زدم امـا ﺗو ﻣثل ﻣـن زمسـتونی ﻧـداری ♫
♫چه ﺳـخته ﻣـرگ ﮔل بـرای ﮔلدون ♫
♪بـیـا بـازم بـهـار ﻣـن ﻛه بـسـه ﻟحظه ﭼشـم انـتظاری ♪
𝅘𝅥بـیبـی ﺗویه بـرف ﻫـا بـده بـوس و وقتی ﻛه ﺳـرمـا زده ﺗنم ﺳـوزو 𝅘𝅥
♪نمیـدم ﻫـیـز و بـه ﻟب ﺗو ﺗرجیح ﺣتی وقتی ﻣیشـی ازم دور و ♪
𝅘𝅥جای ﻟاکی رو ﻟبـم ﻟبـت بـرگردی بـاز ﻫـم ﺟا ﻣیشـم بـغلت 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯واسـه ﺗو ﻣیشـم ﻧـور وقتی ﺷبـه ﭼشـمـاتو ببـنـد و بـکن از ﻫـمه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯یه ﭼمـدون بـویه ﻋطر ﺗوش ﻛه ﺗو ﻗلبـمه ﻫـنـو ﺣسـامـون 𝅘𝅥𝅯
♪و ﻣـن بـرمیـگردم واسـه ﭼن ﺗا بـوس بـیبـی بـرقصیـم وسط ﺷـهـر ﺳـوخته ♪
𝅘𝅥𝅯ببـیـن ایـن دیـوونه ﻗول ﭼشـمـت و ﺧورد ﺷـدش ﺣبـس ﺗو ﺳـلول و بـی ﮔلوله ﻣـرد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯هـرچی ﺧنـده بـود واسـمـون آرزو ﺷـد ﻛل ﺷـهـر واسـم بـیـتو ﺗو ﺗاریـکی ﻣـونـد 𝅘𝅥𝅯
♪زمسـتون ﺗنم بـی ﺟونه بـی ﺟون ♪
𝅘𝅥𝅯مـن ایـن ﺟا ﻳـخ زدم امـا ﺗو ﻣث ﻣـن زمسـتونی ﻧـداری 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯چه ﺳـخته ﻣـرگه ﮔل بـرای ﮔلدون 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـیـا بـاز ﻫـم بـهـار ﻣـن ﻛه بـسـه ﻟحظه ﭼشـم انـتظاری 𝅘𝅥
𝅘𝅥زمسـتون ﺗنم بـیـجون بـیـجون 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯مـن ایـنـجا ﻳـخ زدم امـا ﺗو ﻣثه ﻣـن زمسـتونی ﻧـداری