خانه » دانلود آهنگ یه نگاه کن ای دختر دل منه بردی تو کامل ریمیکس

دانلود آهنگ یه نگاه کن ای دختر دل منه بردی تو کامل ریمیکس

دانلود آهنگ جدید یه نگاه کن – علی احمدیانی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ یه نگاه کن با صدای علی احمدیانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Ye Negaham – Ali Ahmadiani With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪ﻳﻪ ﻧﮕﺎم ﻛﻮ ای دﺧﺘﺮ دل ﻣﻨﻪ ﺑﺮدی ﺗﻮ ♪
𝅘𝅥𝅯زﻳﺮ ﭼﺶ ﺳﻴﻞ ﻣﻜﻨﻰ ﻗﺎﻳﻢ ﻧﻜﻮ ﻋﻪ ﻣﻪ ﺳﻴﻠﺘﻮ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻫﻨﻰ ﺑﺮام ﻣﻴﺨﻨﻰ ﺷﺐ ﺗﺎرم روز ﻣﻴﺸﻪ ♫
𝅘𝅥اﻧﮕﺎر ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﺰﻳﺰه ﺗﻮﻧﻪ آﻏﻮش ﻣﻴﮕﻴﺮم 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺗﻮ ﺷﺪی ﻳﻪ ﻧﻮزادی ﺗﻮﻧﻪ ﻫﻰ ﻧﺎز ﻣﻜﻨﻢ 𝅘𝅥
♫ﻧﺎﻧﺎزی ﻣﻮﭼﺘﺮی ﺗﻮ ﻧﺨﺎی ﻣﻪ ﭼﺘﺮم ♫
𝅘𝅥ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ رﻓﻴﻖ ﻓﺎﺑﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻧﻴﻤﻪ راه ﻧﺸﻰ ﺑﺮی ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﺗﻘﺺ ﭘﺎﺗﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دﺳﺘﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن راه ﻣﻴﺮم 𝅘𝅥𝅯
♪اﻧﮕﺎر روی اﺑﺮا رو دﺳﺘﺎم راه ﻣﻴﺮم ♪
♪وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﭼﺸﺎت اﺧﻤﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻜﺸﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻢ ♪
𝅘𝅥ﻃﺮز ﻧﮕﺎم ﻫﺮ روز 𝅘𝅥
♪ﺗﺎ ﻧﻤﻴﺮم ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻰ ﺑﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ♪
♪ﭼﺮخ ﮔﺮدون ﻧﻤﻴﺬاره ﺗﻮ دﻟﻢ ﺷﻴﺖ ﺗﻮ ♪
♫ﻛﺸﺘﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره رو ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻰ ﺗﻮ ♫
♪ﺳﻴﺎه ﻧﻜﻦ ﺑﺪ دﭼﺎرم رو ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ♪
♪ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﺎ از اﻳﻦ دﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ♪
𝅘𝅥ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺗﻤﻮم ﺷﻪ ﺗﻴﮏ ﺗﺎک ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ 𝅘𝅥
♪اﻓﺴﺮده ﺷﺪم ﻣﺮﻳﺾ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ ﺣﺮﻳﺺ ♪
♪ﺷﺪم ﻳﻪ ﺷﺎﭘﺮک اﻳﺴﺘﺎده ﺟﻠﻮ ﺗﮕﺮگ ♪
♫ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ اون ﺳﺮ دﻧﻴﺎ دوﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ دوﺗﺎ روﻳﺎ ♫
♫واﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ دوﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺮﻳﻢ رو ﺑﻪ درﻳﺎ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻗﻔﻠﻪ دل ﻣﻦ ﺑﺎ دل ﺗﻮ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺟﻔﺘﻪ دل ﺗﻮ ﺑﺎ دل ﻣﻦ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﮔﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﺎر دل ﺗﻮ ﺧﻨﺪه ﺷﺪه ﻛﺎر دﻟﻪ ﻣﻦ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﮔﺮﻳﺰاﻧﻢ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دردو ﺧﻨﺪه ﭘﻴﺮ ﭘﻴﺮم ﻛﺮد 𝅘𝅥
♪رﻫﺎ ﺷﺪه ﺟﺴﻢ و روﺣﻢ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ درد ♪
𝅘𝅥ﻗﺼﻪ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻬﺶ ﻣﺮﮔﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺸﻰ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻗﺼﻪ ﻳ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ𝅘𝅥𝅯

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای علی احمدیانی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.